Swarovski Navette Ruby Red

Swarovski Navette Ruby Red

$35.00 Regular Price
$20.00Sale Price

Swarovski Navette Ruby Red

Approximately 80mm x 5mm